beats by dre cheap

Zemaljska bolnica - Klinički centar Sarajevo (Koševo)

Najznačajnija institucija iz ovog perioda koja će odigrati važnu funkciju osposobljavanju domaćih zdravstvenih kadrova ali i doprinijeti kvalitetnijem liječenju stanovništva Sarajeva, pa i čitave pokrajine, jesta Zemaljska bolnica u Sarajevu. Tokom cjekokupnog austrougarskog perioda, Zemaljska bolnica je bila značajan korak ka društveno-ekonomskom, pa i političkom razvitku Bosne i Hercegovine u okviru Austorugarske monarhije. Bez sumnje ona je već tada udarila evropske temelje bosanskohercegovačkom zdravstvu. Godine 1892. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine donijela je odluku o izgradnji paviljonske bolnice namijenjene gradu Sarajevu i unutrašnjosti: organizacioni statut napravljen je u Beču, određeno devet hektara zemlje na istočnim padinama Koševske doline i osmišljen prostor za 300 bolesničkih kreveta. Dvije godine kasnije, 1. jula 1894., Zemaljska bolnica je počela sa radom. U doba svog otvaranja, Zemaljska bolnica u Sarajevu bila je najmoderinji objekat na Balkanu, a možda i šire. Tome u prilog govore činjenice da je ova bolnica bila koncipirana i projektirana kao kopija bečke Univerzitetske bolnice i urađena prema najmodernijim evropskim građevinskim kanonima. Na kraju XIX stoljeća u ovoj bolnici bio je zaposlen izuzetan medicinski kadar bečkog Medicinskog fakulteta i instalirana, u tom tretnutku, najsavremenija medicinska oprema. U Zemaljskoj bolnici su rađeni najmoderniji hirurški i teraputski zahvati tog vremena, neposredno ili sa vrlo kratkom zadrškom u odnosu na najmodernije klinike Zapada. Medicinski kadar Zemaljske bolnice povećao se na deset puta u prvih deset godina rada i postojanja ove institucije. Ovo je dovelo do značajnog unapijeđenja zdravstvene zaštite i smanjenjansmrtnosti stanovništva, ne samo Sarajeva nago i cijele Bosne i Hercegovine. Novo osnovane kotarske i općinkse bolnice u tadašnjoj Bosni i Hercegovini dobile su kvalitetani školovan medicinski kadar, sa znanjem i iskustvom dobijenim u Zemaljskoj bolnici. Taj kadar bit će jezgro iz kojeg će biti regrutirani, neposredno nakon Drugog svjetskog rata, i prvi nastavnici novoosnovanog Medicinskog fakulteta u Sarajevu i drugih medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Sarajevo (1878-1918)
http://sarajevo18781918.blogger.ba
19/06/2005 22:16