beats by dre cheap

Obrada fasada objekata iz austro-ugarskog perioda

Obrada fasada je vršena u dva navrata (1999 godine i 2005/2006 godine). Projektima su obuhvaćeni radovi sanacije, rekonstrukcije i restauracije, te koloristička obrada fasada. Ovim projektima je vraćen prvobitni izgled zgrada iz vremena austro-ugarske. Posebna pažnja je posvećena kvalitetu radova na reljefnoj dekorativnoj plastici u malteru i vještačkom kamenu i vajarskim skulpturama koje se javljaju na pojedinim objektima (pr. [url=http://sarajevo18781918.blogger.ba/arhiva/2005/07/04]Salomova palata[/url]). Ovim projektima obuhvaćeni su slijedeći objekti:

 • Ferhadija br. 9
 • Ferhadija br.13
 • Ferhadija br.12 i 14
 • Ferhadija br.22
 • Ferhadija br.23
 • Ferhadija br.24
 • Ferhadija br.25
 • Ferhadija br.27
 • Ferhadija br.35
 • Ferhadija br.37 i 39
 • ugao ul.Ferhadija i S.H.Muvekita
 • Ekonomski fakultet
 • Gajev trg br.1
 • M.Tita br.25
 • [url=http://sarajevo18781918.blogger.ba/arhiva/2005/04/05]Predsjedništvo[/url]
 • [url=http://sarajevo18781918.blogger.ba/arhiva/2005/05/11]I Gimnazija[/url]
 • M.Tita br.31 (Alpina)
 • [url=http://sarajevo18781918.blogger.ba/arhiva/2005/04/25]M.Tita br.62 (objekat SDK-a)[/url]
 • Umjetnička galerija BiH
 • [url=http://sarajevo18781918.blogger.ba/arhiva/2006/04/18]Apoteka "Stari grad" (Trg fra Grge Martića)[/url]
 • Zgrada u Ulici Titova 58 i 60
 • [url=http://sarajevo18781918.blogger.ba/arhiva/2005/07/04]Zgrada u Ulici Titova 54, Salomova palača[/url]
 • Zgrada u Ulici Kulovića br.8, stambeno-poslovna zgrada Ante Štambuka
 • Zgrada u Ulici Titova br.34, (Zgrada Isaka Arona Musafije)
 • Stambeno-poslovna zgrada na uglu Ulica Titova i Šenoina br. 14 i 16
 • Stambeno-poslovna zgrada u Ulici Titova br.46
 • Stambeno-poslovna zgrada u Ulici Titova br.50
 • Stambeno-poslovna zgrada na uglu Ulica Titova br.52 i Kulovića br.15
 • Niz objekata u Titovoj ulici, na brojevima 22,20 i 18, koji uključuje i uglovnicu na adresi Branislava Đurđeva  24
 • Bulevar M. Selimovića br. 1, 5a, 5b, 9, 13, 17
 • Arsa Tekija, Obala Kulina bana br.24 (obnova planirana u 2007.god.)
 • Stambena zgrade u ulici Bolnička br.7 i ulici Vilsonovo Šetalište br.6 (pripremljena projektna dokumentacija, radovi nisu izvedeni)
 • Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva „Prosvjeta“
 • [url=http://sarajevo18781918.blogger.ba/arhiva/2005/04/22]Jevrejska sinagoga[/url]

Sarajevo (1878-1918)
http://sarajevo18781918.blogger.ba
14/04/2007 20:02