Zastava i grb Bosne

Zastava i grb iz ovog perioda su predloženi i usvojeni 1878. od strane austro-ugarskih vlasti. Grb korišten u to doba je dizajniran po uzoru na grb Stjepana Vukčića Hrvatinića, bosanskog velikaša iz 14 vijeka. Originalni grb ima bijelu podlogu i dvije crvene trake na vrhu grba. Dok se zastava, osim ovog grba, sastoji od crvene i žute trake. Ovakva zastava je bila na snazi od 1878-1908 (odnosno do aneksije Bosne i Hercegovine), kada se sa zastave uklanja grb i ona se sastoji samo od crvene i žute trake sve do 1918. Zastava Hercegovine iz ovog perioda se razlikovala po rasporedu boja (žuto-crveno) i po drukčijem grbu.

1 komentar

Komentariši