Zgrada muzičke akademije

Zgrada je izgrađena u stilu neogotike, a po projektu Josipa Vancaša godine 1893. Pvobitno je tu bio smjesten zavod “Sveti Augustin” koji je djelovao u sklopu crkve, a održavale su ga časne sestre “Kćeri božije ljubavi”. Kao institucija, Muzička akademija je osnovana 1955 godine. Zgrada Muzičke akademije je ujedno i zgrada Srednje muzičke škole. Studenti akademije su na mnogobrojnim takmičenjima osvajali nagrade na lokalnom i svjetskom nivou, dok su nastavnici održavali koncerte u svjetskim centrima. I pored smanjenog broja studenata i nastavničkog kadra, stradanja u ratu 1992-1995 godine na Muzičkoj akademiji nisu prestale aktivnosti na izvođenju svih oblika nastave na svim odsjecima.

2 komentara

Komentariši