Teritorijalna podjela

Sarajevo je od davnina bilo podjeljeno u mahale, kojih je prema popisu iz 1895 godine bilo 106, a te mahale su pod starim nazivima živjele u narodu i za vrijeme austro-ugarske, mada administrativno nisu više predstavljale zasebne jedinice. Radi lakšeg vođenja upravnih poslova nova uprava je podjelila grad teritorijalno na sedam gradskih kotara, sa utvrđenim granicama i nazivima, poslije čega je ranije mahalsko uređenje malo značilo i zbog toga se već počinjalo gubiti. Inicijativa za novu podjelu gradskog teritorija potekla je od direktora sarajevske policije Karlosa Olive, svakako iz praktičnih razloga, dok je sama podjela izvedena prema pomenutoj naredbi od 28 marta 1883 godine. Poslije izvršene teritorijalne podjele postavljen je po jedan glavni muktar (bašmuktar) kao opštinski izvršni organ u svim gradskim kotarima, osim prvog u kome je te poslove neposredno obavljalo samo gradsko poglavarstvo.

Prvi kotar: ČARŠIJA

Obuhvatao je centar grada na obje strane Miljacke, omeđen linijom koja je išla od mosta na Bendbaši dužinom Ćemaluše ulice do kamenog mosta kod Alipašine džamije, a odatle niz Koševski potok i desnom obalom Miljacke do Skenderpašina mosta. Prelazeći tu na lijevu obalu Miljacke, granica je dalje povučena ulicom Terezija do Bakarićeve i Konak ulice, zatim kroz Šahinagića ulicu na Mali Alifakovac i preko njega do lijeve obale Miljacke. U prvi kotar ulazile su sljedeće mahale: Abdul Halim-aga, Bakar Baba hadži-Ali, Čaršija, Čekrči Muslihudin, Čoban Hasan, Čohadži hadži-Sulejman, Džami Atik – Careva džamija, Ferhat-beg, Gazi Husref-beg, hadži-Idriz, hadži-Isa, Halač Daud, Hovadže Kjemaludin, Kalin hadži-Ali, Latinluk, Ojandži-zade hadži-Ibrahim, Oruč Pehlivan, Pišman hadži-Husein, Sahtijandži hadži-Mahmud, Sijavuš-paša daire, Skender-paša, Varoš Bala gornja i Vekil Harč.

Drugi kotar: KOŠEVO

Zahvatao je prostor s desne strane Miljacke i to sjeverno i zapadno od linije koja ide od Koševskog potoka uzvodno do kamenog mosta kod Alipašine džamije, zatim Ćemalušom i Koševo ulicom do vojnog groblja, nešto kasnije i Kovačići su ušli u sastav ovog kotara. Drugom kotaru su pripadale ove mahale: Dajanli hadži-Ibrahim, Hadim Ali-paša, Kemal-beg, Kovačići, Pofalići, Šejh Magribi i Tavil hadži-Mustafa.

Treći kotar: BJELAVE

Zauzimao je prostor koji se nalazio između sjeverne granice grada, ulice Koševo na zapadu, granica prvog kotara na jugu, dok je na istoku dopirao do Potoka kao krajnje tačke. U treći kotar ulazile su sljedeće mahale: Armandži Sinan, Džano-zade, hadži-Mehmed, hadži-Džafer, Haseči Hatum, Jagdži-zade hadži-Mehmed, Kartal hadži-Mehmed, Kasum Kjatib, Koševsko Brdo, Kulin Bali, Nalčadži hadži-Osman, Nevrdilo hadži-Ali, Pačadži hadži-Nesuh, Sarač Hajdar, Sarač Ismail, Tuti bula i Uskjudar Ahmed Kjelebi.

Četvrti kotar: KOVAČI

Obuhvatao je preostali prostor na sjeveru, zatim prostor zapadno od Potoka i granica prvog kotara, dok je na istoku dopirao do gradskog bedema. Na ovom prostoru bile se sljedeće mahale: Abdul Halife, Arabi Atik, Arabi Džedid, Bali-zade hadži-Mehmed, Buzadži hadži-Hasan, Daud Kjelebi, Duradžik hadži-Ahmed, hadži-Jahja, Hubjar-aga, Jahja-paša, Kadi Bali efendi, Kjebkjebir hadži-Ahmed, Kjose Sinan, Kučuk Kjatib, Mimra Sinan, Peltek Husamudin, Sagrakči hadži-Mahmud, Sarač-ali, Šejh Muslihudin, Tabak hadži-Sulejman, Šejh Ferah i Tokmo-zade

Peti kotar: GRAD

Zauzimao je prostor koji je sa svih strana okružen gradskim bedemom. U njegov sastav ulazile su sljedeće mahale: Divan Kjatib, hadži-Husein, Hajdar-efendi, Hovadže-zade hadži-Mustafa, Iplikdžik Sinan, Kadi Ahmed-efendi, Kasap-zade, Mokro-zade, Nedž-zade hadži-Hasan, Sagr hadži-Mahmud, Sinan vojvoda Hatun i Topelejni han.

Šesti kotar: HRVATIN

Obuhvatao je sav gradski prostor s lijeve strane Miljacke istočno od Bistričkog potoka. U njegov sastav su ulazile ove mahale: Ašik Memi, Gazi Ahmed-beg, Hadži-Sejdin, Hitri Sulejman, Hovadže-zade hadži-Mehmed, Jakub-paša, Kečedži Sinan, Mufti Sulejman, Sagr hadži-Ali i Tamur han.

Sedmi kotar: BISTRIK – ČOBANIJA

Obuhvatao je preostali gradski prostor na lijevoj obali Miljacke zapadno od Bistričkog potoka, a u njego sastav su ulazile ove mahale: Gazi Bali-beg, hadži-Turhan, Haradže Mustafa-aga, Hovadže Sinan, Kadi Hasan-efendi, Kara Ferhat, Kazgani hadži-Ali, Komotin hadži-Memi, Hedžar hadži-Ibrahim, Pehlivan Hasan, Soukbunar, Šejh Bagdadi, Terzibaša i Žagrići.

9 komentara

 1. Izgleda da mi čitaš misli, baš razmišljam ovih dana da pokrenem novi blog o sarajevskim ulicama, odnosno njihovim nazivima, kako starim tako i novim. Da objasnim pojedine nazive ulica, kao i biografije osoba po kojima su ulice dobile ime.
  Pa eto očekuj uskoro svoj odgovor.

 2. E, buraz, odličan blogg!
  Citat: “..ali vazno je da imaju 6 punih polica o komunizmu i o raspadu komunizma..haha”
  Šta ti to imaš protiv komunizma!?
  Da si ti živa i zdrava, čovječanstvo boljeg društvenog društvenog pravca/uređenja/poretka/filozofije vidjelo nije u zadnjih nekoliko vijekova od komunizma (onog izvornog).

 3. Hej, ta ideja je odlicna!
  Mislim, ova o ulicama!
  A i ovaj post mi se jako svidja, jer eto, mnogo sam vidjela,
  a da ni pojima nisam imala sta sam to vidjela! A sada, kada citam Tvoje postove,
  da znas kako mi je drago osvjeziti svoje uspomene i ujednom ih obogatiti tim Tvojim informacijama! :))
  Srdacni Ti voooZdric moj :)))

 4. teritorijalna podjela koj isključuje autentničnost saraj bosnee u bosanskim bogumilima je uzrok u apzolutnoj fizškkoj likvidaciji bogumila.sama rječ podjela.što težite za zajedništvom.zašto pravo u konstutivnosti.u koje sektoru podjeljenosti je konstuktivnost.različotst u mašti.

Komentariši