Apotekarstvo

Austro-ugarska vlast je zatekla u Sarajevu jednu moderno uređenu apoteku koju je 1877 godine otvorio doseljeni farmaceut Eduard Pleyel, pored par apoteka praktičnih ljekara u kojima su takođe spravljani i prodavani lijekovi. Prema vladinoj naredbi od 19 februara 1879 godine, apotekarski posao je koncesioniran i njim se otad mogao baviti samo kvalifikovani apotekar ( doktor hemije ili magistar farmacije sa diplomom jednog austro-ugarskog univerziteta). Pored Pleyelove apoteke (koja je prvobitno bila smještena u ulici Franje Jospia, a zatim je prebačena u Rudolfovu ulicu), u Sarajevu su 1879 godine otvorene još dvije apoteke, 1885 godine četvrta, 1891 godine peta i 1894 godine šesta apoteka. Apoteke su isprva imale samo po jednog kvalifikovanog apotekara, a kasnije i po dva ili tri. Tako je u gradu 1893 godine bilo 5, a već 1900 godine 15 apotekara.
U cijeloj Bosni i Hercegovini godine 1910 bilo je 40 vlasnika javnih apoteka, tri zakupca, tri provizora, dvanaest farmaceutskih saradnika po apotekama i jedanaest farmaceutskih praktikanata, a 1918 godine bilo je 48 javnih apoteka. Specijalni zakon o apotekama izdan 17.10.1907.godine znacio je i uredjenje svih pravnih propisa obzirom na apoteku,strucnu spremu i vaspitanje kadrova, a taj zakon je regulisao i pitanje odnosa prema srodnim profesijama koje su se bavile lijecenjem.

10 komentara

Komentariši